G-CSHRZF9QQX

Aktualności

01.03.2021

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY DO TRANSPORTU KREDY

 • Dozowanie materiału w trybie szarżowym, Dokładność naważania: 2%,

 • Możliwość transportu materiału w dwóch kierunkach, lecz nie równocześnie,

 • Wysyp materiału przez lewy, lub prawy wysyp,

 • Transport materiału poziomo,

 • Długość drogi transportu: od osi zasypu do osi wysypu 3 450 mm,

 • Materiał konstrukcyjny przenośnika, zwojów jak i wału,: stal nierdzewna 1.4301,

 • Długość wewnętrzna przenośnika ślimakowego (od osi lewego wysypu do osi prawego wysypu): 3580 mm,

 • Przenośnik ślimakowy wyposażony w dwa wysypy rurowe umieszczone na dwóch końcach,

 • Oś zasypu przenośnika ślimakowego położona w odległości ~ 2720 mm od osi lewego wysypu,

 • Zasyp w kształcie leja umożliwiający połączenie z instalacją Klienta,

 • Średnica ślimacznicy przenośnika ślimakowego: ~ 165 mm,

 • Przy wysypach tzw. podwójny zwój zwiększający dokładność dozowania,

 • Przenośnik ślimakowy działa w oparciu o wagę zbiornikową montowaną nad podajnikiem,

 • Środowisko pracy: hala produkcyjna,

 • Antykorozja, obróbka powierzchni stali 1.4301: śrutowanie kulkami szklanymi,

 • Silnik elektryczny Lenze, moc 3,0 kW

 • Reduktor o większym przełożeniu

 • Zasilanie: 400 V, 50 Hz.