G-CSHRZF9QQX

Maszyny i urządzenia dedykowane oraz linie technologiczne — klon — klon

Nasze urządzenia znajdują zastosowanie w każdej branży przemysłu między innymi w branżach: Chemicznej, Przemysłu Spożywczego, Przemysłu Chłodniczego, Recyklingu, Materiałów Budowlanych, Hutnictwa, Energetyki, Kruszyw, Farmacja jak i Rolnictwie.

Voir plus