G-CSHRZF9QQX

Cięcie

Wykonujemy usługę cięcia metali. Tniemy zgodnie z projektem klienta metale kolorowe, nieżelazne, stal czarną czy nierdzewną. Zapewniamy dużą dokładność cięcia oraz możliwość seryjnego wykonania usługi.

Maksymalne wielkości wykonywanych przez nas detali to:

  • Pręty okrągłe – do 300mm
  • Płaskowniki – do wymiaru 300x380mm
  • Pręty kwadratowe – do wymiaru 300x300mm