G-CSHRZF9QQX

Spawanie

Spawanie polega na łączeniu materiałów przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania spoiwa. Jest to rodzaj złączy nierozłącznych.


Oferujemy spawanie metodami TIG, MAG/MIG. Nasi spawacze to wykwalifikowana kadra, a zarazem praktycy, którzy posiadają doświadczenie- tak ważne w tej branży. Wykonujemy konstrukcje spawane, napawamy w celu regeneracji powierzchni lub uszlachetnienia materiału. Oferujemy również spawanie u klienta, podczas montażu instalacji czy innych prac. Każdorazowo gotowe produkty poddajemy właściwej kontroli jakości.

W naszym zespole posiadamy również kadrę wykonującą badania VT posiadającą certyfikat 2 stopnia wg PN-EN ISO 9712.